Zapraszamy do oglądania nagrań z webinariów, które zrealizowaliśmy w ramach różnych projektów w 2015 roku.

WEBINARIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zart realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ze środków własnych Operatorów.

WEBINARIUM NR 1

Jak przygotować i skutecznie zrealizować projekt w ramach Programu FIO_Mazowsze Lokalnie?

WEBINARIUM NR 2

Od czego zacząć, aby skutecznie działać na rzecz swojej miejscowości?

Czas trwania: 60 minut

  • O rozwoju lokalnym i budowaniu terytorium społecznie odpowiedzialnego – od 4:45 minuty nagrania.
  • O diagnozie i badaniu w działaniu. Jak to zrobić i co dalej? – od 19:30 minuty nagrania.
  • O zasobach lokalnych i przykładach ich wykorzystania – 32:35 minuty nagrania.

WEBINARIUM NR 3

Jak zmobilizować ludzi do działania na rzecz własnej społeczności?

WEBINARIUM NR 4

Jak wspólnie zarządzać rozwojem swojej społeczności?

WEBINARIUM NR 5

Jak zorganizować zespół, aby skutecznie realizował działania w społeczności?

WEBINARIUM NR 6

Jak rozwijać swoją organizację/grupę?

WEBINARIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”

WEBINARIUM NR 1,2

„Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna”, prowadzenie: Karolina Cyran-Juraszek.

WEBINARiuM NR 3,4

„Jak napisać biznesplan dla PES” cz. 1 i cz. 2, prowadzenie: Kasia Sekutowicz

WEBINARIUM NR 5,6

„Spółdzielnie socjalne – po co, jak, dla kogo?” prowadzenie Cezary Miżejewski

WEBINARiuM NR 7,8

„Działalność ekonomiczna (pożytku publicznego i gospodarcza) podmiotów ekonomii społecznej” prowadzenie Cezary Miżejewski