Wyniki pierwszego etapu programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

W odpowiedzi na nabór wniosków, który zakończył się 6 września wpłynęły 22 wnioski z powiatów grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy tj. z terenu objętego wsparciem Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez BORIS.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 podmiotów, których lista znajduje się poniżej. Serdecznie gratulujemy!

 • Fundacja „Mlekiem Mamy”
 • Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła
 • Fundacja im. Świętego Michała Archanioła
 • Fundacja Instytut Spraw Głuchych
 • Fundacja Kultury Dialogu
 • Fundacja Pięknie Żyć
 • Fundacja Splot Społeczny
 • Fundacja Zmysłosfera
 • Stowarzyszenie „Warszawski Hackerspace”
 • Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia”
 • Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
 • Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO
 • Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
 • Stowarzyszenie Uczniowski Klub Swim Team Wilanów
 • Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”

O programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” :

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. BORIS, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki przygotował Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Dzięki Programowi wzmocnimy 10 organizacji, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie – zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje organizacji.

Program ma trzy cele:

 • Minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społecznościach lokalnych, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.
 • Zwiększenie szans na ekonomizację działań organizacji i uzyskanie przez nie niezależności finansowej, dzięki czemu organizacje będą mogły wzmocnić/ zachować ciągłość swoich działań na rzecz społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie rozpoznawalności organizacji i świadczonych przez nie usług w społecznościach lokalnych, wśród samorządów i przedsiębiorstw sektora prywatnego, dzięki czemu organizacja stanie się silnym partnerem przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej przede wszystkim w okresie po kryzysie COVID-19.


Wsparcie w ramach Programu uzyskają podmioty ekonomii społecznej (PES), które spełniają łącznie trzy kryteria:

 • są zarejestrowane i działają na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES tj.: legionowskiego, grójeckiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu),
 • w 2019 roku zrealizowały minimum jedno przedsięwzięcie na rzecz swojej społeczności lokalnej.


Masz pytanie – zadzwoń:
Małgorzata Dymowska 504 175 871

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest również w województwie dolnośląskim i małopolskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *