Już wkrótce zaczynamy nabór do grup edukacyjno – rozwojowych dla kobiet, szczególnie z powiatów wołomińskiego, legionowskiego, żyrardowskiego i grójeckiego.

Nasz cel to wzmocnienie motywacji kobiet do podejmowania aktywności społecznej wykraczającej poza stereotypowe postrzeganie lokalnych liderek wiejskich; zwiększenie zaangażowania kobiet w debatach publicznych i procesach demokratycznych na szczeblu gminy/powiatu.

Śledź nasz profil na FB https://www.facebook.com/stowarzyszenieboris i #JestemAktywnaLokalnie, aby być na bieżąco.

Projekt “Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze” jest realizowany przez Stowarzyszenie BORIS i finansowany z Programu “Engaging Central Europe” w ramach funduszu The German Marshall Fund of the United States. 

AKTYWNE KOBIETY  ZMIENIAJĄ LOKALNE MAZOWSZE

Kobiety na Mazowszu są bardzo aktywne. Działają jako sołtyski, liderki kół gospodyń wiejskich, aktywistki w organizacjach pomocowych. Te, które podejmują decyzję, by angażować się w życie swojej społeczności, są ambitne, dobrze zorganizowane, przedsiębiorcze i nie boją się wyzwań.

Mimo wysokich kompetencji kobiet jest znacznie mniej  tam, gdzie są dyskutowane i zapadają ważne dla gminy decyzje. Rzadko uczestniczą w konsultacjach społecznych, radach ds. rozwoju,  wypowiadają się na temat planów rozwoju infrastrukturalnego swojej miejscowości, . Kobiety stanowią 52,2 proc. wszystkich osób mieszkających na  Mazowszu.  W województwie mazowieckim na ponad 7 tys. sołtysów co drugą osobą pełniącą tę funkcję jest kobieta. W samorządzie województwa mazowieckiego udział kobiet w organach przedstawicielskich oraz wykonawczych samorządów jest na poziomie 18,4 proc. Ten wskaźnik daje Mazowszu 8. miejsce w rankingu ogólnopolskim (za Marta Milewska, Rzecznik Prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.)

Niewystarczająca aktywność kobiet w życiu publicznym wynika z wielu czynników. Nie musi być problemem do rozwiązania, ale może być wyzwaniem do rozwoju.

Dlatego głównym celem trwającego 11 miesięcy Projektu  

Aktywne Kobiety Wspierają Mazowsze

jest wzmocnienie motywacji kobiet do podejmowania aktywności społecznej wykraczającej poza stereotypowe postrzeganie lokalnych liderek wiejskich;

Konkrety?

Zwiększenie zaangażowania kobiet w debatach publicznych, udziale w procesach demokratycznych na szczeblu gminy/powiatu.  Zwiększenie także umiejętności kobiet w zakresie kompetencji potrzebnych do udziału w debatach publicznych oraz lokalnym rzecznictwie.

Co zyskują kobiety biorące udział w Projekcie?

Zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie lokalnym, świadomie podejdą do wyborów samorządowych, zbudują sieć lokalnej współpracy.

Działania projektowe obejmują między innymi kampanię informacyjno-edukacyjną oraz 20 godzinny proces edukacyjny dla 30 kobiet.  Zakres merytoryczny warsztatów będzie dotyczył diagnozy swoich kompetencji ważnych w działaniach aktywistycznych, poznania obszarów, w jakie w życiu społeczności lokalnej kobiety mogą się angażować, poza przypisanymi im stereotypowo,  umiejętności budowania sojusznictwa i poparcia dla swojego projektu, pomysłu, działania, umiejętności reprezentowania siebie i spraw ważnych dla danej społeczności (wystąpienia publiczne), umiejętności facilitacyjnych. Dodatkowo, przewidziane są warsztaty wendo – wzmacniające  poczucie własnej wartości oraz asertywności.

To jednak nie wszystko: Projekt opiera się także na holistycznych działaniach wzmacniających: poczucie sprawstwa, mocy i wpływu kobiet, umiejętności stawiania granic i podejmowania interwencji w sytuacji, gdy zostaną przekroczone, świadomości na temat założeń polityki równych szans, wiedzy na temat mechanizmów rzeczniczych, umiejętności ważnych dla skutecznych działań publicznych.

Dzięki przeprowadzonym w projekcie warsztatom liderskim kobiety nauczą się poruszać w sferze publicznej, nabiorą odwagi w kształtowaniu lokalnych polityk, wzmocnią poczucie swojego wpływu i sprawczości w budowaniu demokracji lokalnej oraz lokalnych polityk samorządowych.

Będzie to możliwe dzięki próbom wychodzenia poza stereotypowe aktywności i wchodzenie w strefy tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn. Dzięki szkoleniom liderskim uczestniczki zrozumieją lepiej mechanizmy budowania lokalnych polityk i społeczeństwa obywatelskiego oraz nabiorą odwagi i przekonania, że jest to przestrzeń dla nich.

W Projekcie weźmie udział około 30 kobiet pracujących w 2 grupach edukacyjnych. Pośrednio projekt obejmie aż 2500 osób.