Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział/a, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@boris.org.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań publicznych oraz realizowanych w interesie publicznym.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak obowiązki sprawozdawcze i kontrolne ze strony grantodawcy.

Twoje dane osobowe związane z uczestnictwem w realizowanych przez nas projektach zawierają: imię, nazwisko, nr telefonu i adres email, a w niektórych przypadkach również nazwę organizacji, w której pracujesz. Będą one przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz poddania się ewentualnej kontroli wykonania zadania publicznego ze strony grantodawcy.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. do 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zamknięcie zadania publicznego.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty grantodawcze. Przetwarzaniem Twoich danych zajmują się pracownicy upoważnieni do tego przez nas oraz odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Twoich danych.

W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

Pliki Cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o Twojej sesji internetowej
statystycznym
udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy w Twojej przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.