Stowarzyszenie BORIS oficjalnie świadczy wsparcie konsultacyjne dla Wnioskodawców składającym wnioski pełne w II konkursie tematycznym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Jeśli Wasze wnioski wstępne zostały przyjęte i piszecie wnioski pełne w jednym z trzech obszarów tematycznych, zachęcamy do kontaktu z nami – przeczytamy Wasze wnioski lub ich fragmenty, podzielimy się refleksją, czy naszym zdaniem projekt jest spójny, czytelny, zrozumiały.

Wsparcia udzielamy mailowo, telefonicznie lub przez spotkania on-line, w godzinach 10 – 16, do 19 kwietnia włącznie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 575 303 516 oraz mailowego: agnieszka@boris.org.pl z Agnieszką Iwaniak, aby skorzystać z konsultacji, a w razie potrzeby – umówić się z doradczynią lub doradcą w innym terminie lub trybie.

Wsparcie konsultacyjne obejmuje:

  • konsultacje pełnych wniosków na projekty (przeczytanie i podzielenie się uwagami odnośnie przygotowanych treści – ich zrozumiałości, kompletności, adekwatności), które uprawnione podmioty chcą złożyć w II konkursie na projekty tematyczne;
  • wsparcie w zrozumieniu zasad konkursowych i zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców;
  • udzielanie podpowiedzi w zakresie dostępnych zasobów przygotowanych przez Operatora Programu z myślą o Wnioskodawcach.

Więcej informacji o naborze wniosków do Programu Aktywni Obywatele – tutaj.

Działanie realizowane w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.