Firma UBS ponownie przekazała 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej !!! Środki mają pomóc organizacjom rozwinąć się aby jak najlepiej wspierać społeczności lokalne.

Więcej informacji oraz regulamin wsparcia i wzór formularz zgłoszeniowego dostępne na stronie lowes.boris.org.pl

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest również w województwie dolnośląskim i małopolskim.