Od 2011 r. rozwijamy ekonomię społeczną na Mazowszu, pracując z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi czy jeszcze niesformalizowanymi grupami, które chcą stworzyć miejsca pracy dla osób z różnych względów pozostających poza rynkiem pracy. Nasz program realizujemy w ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), który świadczy długofalowe wsparcie w formie doradztwa, szkoleń, konsultacji w zakresie pomysłu na biznes i jego urzeczywistnienia.
Szczegółowe informacje nt. oferty znajdują się pod linkiem http://lowes.boris.org.pl