Angażujemy się we współpracę zagraniczną, przede wszystkim z państwami z naszego regionu Europy, dzieląc się naszym doświadczeniem z innymi. Do naszych partnerów zagranicznych należą NISC – centrum wsparcia NGOs na Litwie, GURT – na Ukrainie – GURT, SLUZHENYE – w Rosji oraz CENTRAS w Rumunii.