Od początku naszego działania wymieniamy się doświadczeniami z Partnerami z różnych krajów Europy i wspólnie rozwijamy nowe idee. Chcemy wykorzystywać efekt synergii wiedzy i doświadczenia organizacji europejskich, dla wspierania rozwoju sektora obywatelskiego w Europie, w tym wśród naszych wschodnich sąsiadów.

Od 2020 roku realizujemy projekty współfinansowane w ramach Programu Erasmus+:

  • Dwuletni projekt “Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions”. Jego liderem jest niemiecka organizacja Weltgewandt e.V., ma na celu zachęcenie edukatorek i edukatorów osób dorosłych do włączania w programy rozwojowe zagadnień dotyczących wzmacniania roli kobiet w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Partnerami w projekcie są organizacje z Estonii, Francji, Irlandii i Polski. Strona projektu, na której znajdziecie efekty naszej pracy: http://wp.weltgewandt-ev.de/. Projekt zakończył się 30.11.2022 r.
  • Roczny projekt, współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 1, to projekt rozwojowy dla kardy Stowarzyszenia. Dzięki niemu wzmocnimy nasze kompetencje językowe oraz skorzystamy z doświadczeń czeskiego Stowarzyszenia RITMUS, związanych z tworzeniem kręgów wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt został przedłużony do 30.11.2022. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 5 trenerek/doradczyń BORIS wzięło udział w tygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie, a 3 osoby pracujące nad rozwojem systemu Kręgów Wsparcia uczestniczyły w job shadowing w Czechach. Kompetencje językowe wykorzystujemy w codziennej pracy, a relację z doświadczeń z pobytu Czechach, w formie prezentacji, znajdziecie tu .
  • Projekty współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + bardzo pomogły nam w rozwoju kompetencji niezbędnych do współpracy na poziomie europejskim. Mamy plany na realizację kolejnych projektów!

W 2020 realizowaliśmy także projekt wspierający rozwój ruchu sąsiedzkiego na u jednego z naszych wschodnich sąsiadów, współfinansowany w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie. Projekt zakończył się sukcesem.

W 2019/2020 roku zrealizowaliśmy partnerski projekt z hiszpańską organizacją IMPULSEM, którego celem było opracowanie narzędzi do wspierania przedsiębiorców społecznych we włączaniu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Rezultatem projektu jest publikacja zawierająca m.in. scenariusz warsztatów, dostępna tu.

W latach 1992 – 2018, do naszych partnerów zagranicznych należały m.in. NISC – centrum wsparcia NGOs na Litwie, GURT – na Ukrainie – GURT, SLUZHENYE – w Rosji oraz CENTRAS w Rumunii.

Od 2021 r. Stowarzyszenie BORIS bierze udział w projekcie „Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych”, realizowanym przez Forum Darczyńców, a finansowanym przez Program Aktywni Obywatele. 

W projekcie m.in. przeprowadzono pogłębione analizy związane z prawem – w szczególności fundacyjnym – oraz wypracowano stanowiska, manifest i rekomendacje współpracując w tym zakresie z innymi organizacjami działającymi na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych i filantropii, w tym ze Stowarzyszeniem BORIS.

Więcej na stronie: https://forumdarczyncow.pl/pl/tag/dobre-prawo-dla-fundacji

Deklaracja uczestnictwa