Od początku naszego działania wymieniamy się doświadczeniami z Partnerami z różnych krajów Europy i wspólnie rozwijamy nowe idee. Chcemy wykorzystywać efekt synergii wiedzy i doświadczenia organizacji europejskich, dla wspierania rozwoju sektora obywatelskiego w Europie, w tym wśród naszych wschodnich sąsiadów.

Od 2020 roku realizujemy projekty współfinansowane w ramach Programu Erasmus+:

  • Dwuletni projekt “Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions”. Jego liderem jest niemiecka organizacja Weltgewandt e.V., ma na celu zachęcenie edukatorek i edukatorów osób dorosłych do włączania w programy rozwojowe zagadnień dotyczących wzmacniania roli kobiet w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Partnerami w projekcie są organizacje z Estonii, Francji, Irlandii i Polski.
  • Roczny projekt, współfinansowany z programu Erasmus+ w ramach Akcji 1, to projekt rozwojowy dla kardy Stowarzyszenia. Dzięki niemu wzmocnimy nasze kompetencje językowe oraz skorzystamy z doświadczeń czeskiego Stowarzyszenia RITMUS, związanych z tworzeniem kręgów wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W 2020 realizujemy także projekt wspierający rozwój ruchu sąsiedzkiego na u jednego z naszych wschodnich sąsiadów, współfinansowany w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie.

W 2019/2020 roku zrealizowaliśmy partnerski projekt z hiszpańską organizacją IMPULSEM, którego celem było opracowanie narzędzi do wspierania przedsiębiorców społecznych we włączaniu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Rezultatem projektu jest publikacja zawierająca m.in. scenariusz warsztatów, dostępna tu.

W latach 1992 – 2018, do naszych partnerów zagranicznych należały m.in. NISC – centrum wsparcia NGOs na Litwie, GURT – na Ukrainie – GURT, SLUZHENYE – w Rosji oraz CENTRAS w Rumunii.