„Kręgi wsparcia” to innowacyjny projekt, mający na celu wypracowanie modelu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Działanie to realizujemy wraz z Warszawskim Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością działającym przy Stowarzyszeniu BORIS. Dzięki naszej inicjatywie w Warszawie działa 12 kręgów wsparcia, a zainicjowany przez nas projekt pilotażowy został wykorzystany przy realizacji dużego ogólnopolskiego projektu „Model – Bezpieczna przyszłość”.
Więcej o kręgach wsparcia można przeczytać pod tymi linkami: