Model Kręgów Wsparcia wytwarza nowe podejście, wytyczając wizję  inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej z naciskiem na osobiste sieci wsparcia i relacji.  Kładzie akcent na włączanie osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu życia w społeczności.  Podkreśla znaczenie podmiotowości i empowermentu osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz rolę rodzin i społeczności w podnoszeniu jakości życia. To praca nad zabezpieczeniem bezpiecznej przyszłości zwłaszcza w sytuacji,  gdy rodzice odejdą. Ma to prowadzić do umożliwienia bezpiecznego dalszego życia osoby z niepełnosprawnością  w społeczności lokalnej (przy koniecznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu). 

Liczne przykłady pozytywnej zmiany w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną  i rodzin w Polsce potwierdzają słuszność podejmowanych działań i dają szansę na nowy paradygmat współpracy środowiskowej.  

Stowarzyszenie BORIS promuje i wspiera rozwój modelu  Kręgów Wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce od 2013 roku.  A głównym partnerem współtworzącym i rozwijającym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Więcej o Kręgach Wsparcia: https://kregiwsparcia.pl/