Uważamy, że refleksja nad działaniem organizacji jest niezbędnym elementem jej rozwoju. Dlatego proponujemy organizacjom wsparcie na tej drodze, by pomóc im w podnoszeniu jakości usług i jakości pracy. Uczymy, jak to robić, korzystając z narzędzi ewaluacji.
Ponadto prowadzimy ewaluację  projektów i programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne.