Uważamy, że refleksja nad działaniem organizacji jest niezbędnym elementem jej rozwoju. Proponujemy organizacjom wsparcie, by pomóc im w podnoszeniu jakości usług i jakości pracy. Uczymy, jak to robić, korzystając z narzędzi ewaluacji.


Ponadto prowadzimy na zlecenie ewaluacje  projektów i programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne.